Спешно.Инфо - RSS достъп до телевизионни анонси

Условия за използване

За да получите достъп до RSS за телевизионни анонси, трябва да се свържете с екипа на Спешно.Инфо, на адрес support в speshno.info. Необходимо е да договорите:

Достъп - технически подробности

Адресът на RSS-а ще бъде:

http://rss.speshno.info/(идентификатор)/rss_tvprogs.php

където (идентификатор) е ваш идентификатор - поддиректория в сайта.

Към този URL могат да се указват следните параметри:

Условията се добавят - ако сте указали две или повече, едно предаване трябва да отговаря на всички тях, за да попадне в RSS-а.

Пример:

http://rss.speshno.info/caster/rss_tvanounces.php?genres=фентъзи

ще даде на потребителя с идентификатор "caster" RSS с всички анонси за телевизионни предавания, които ще бъдат излъчени от този момент нататък, в жанра фентъзи.

Структура на RSS-а

Описанието на всеки телевизионен анонс започва с таг <item> и завършва с таг </item>. Между тях са включени следните тагове:

Ако към анонса има картинки, които можем да разпространяваме, те биват описвани в таг <img>, със следните атрибути:

Датата и часът на анонса са във формат "D, d M Y H:i:s O". Пример: Sun, 07 Mar 2010 15:13:32 +0200.

Интервалът на проверяване на RSS-а е според предпочитанията на потребителя. Интервали на теглене под 10 мин. реално са безсмислени.

Безплатна версия на RSS-а, която не съдържа текстовете на новините и картинките - само заглавията като линкове към целите новини в Спешно.Инфо - можете да намерите на http://rss.speshno.info/free/rss_tvanounces.php.